ISKUSTVO

EFIKASNOST

KVALITETA

O NAMA

 

Odvjetničko društvo Urban & Šmit ima dugu uspješnu tradiciju u pružanju odvjetničkih usluga. Od 1993. do danas prepoznato je po savjesnom i uspješnom radu njegovih odvjetnika u pružanju usluga iz svih pravnih oblasti s osobitim naglaskom na trgovačko i komercijalno pravo, pravo tržišnog natjecanja, zaštitu intelektualnog vlasništva, zastupanje pred stranim i domaćim sudovima i arbitražom, vođenje ovršnih postupaka i postupaka naplata potraživanja za potrebe domaćih i inozemnih korporacija u Republici Hrvatskoj. Društvo ima urede u Zagrebu i Zadru, te pokriva teritorij cijele Republike Hrvatske, uz trajnu suradnju s odvjetničkim uredima u EU, Turskoj, BiH i Srbiji.


 

Interdisciplinarnost, kreativnost, ustrajnost i pružanje stručne i pouzdane usluge temeljna su načela našeg odvjetničkog društva.


Odvjetničko društvo Urban & Šmit savjetuje multinacionalne, međunarodne i domaće klijente u mnogobrojnim sektorima i industrijama, bilo da se radi o rješavanju svakodnevnih pravnih pitanja, zastupanju pred sudovima, raznim upravnim tijelima i inspekcijama ili o poslovanju sa značajem sofisticiranog i strateškog projekta. S ponosom ističemo kako nas naši klijenti smatraju pouzdanim i kvalitetnim partnerom koji će im uvijek pružiti ispravan savjet i kompetentnu pravnu uslugu. Iskustvo i kvaliteta našeg odvjetničkog tima došla je do izražaja u sofisticiranim, strateškim pravnim transakcijama te nas stoga naši klijenti smatraju pouzdanim partnerom u rješavanju svih prepreka vezanih uz njihove investicije i poslovne djelatnosti, kao i za rješavanje svakodnevnih tekućih pravnih pitanja u njihovom poslovanju.

 

PODRUČJE PRAKSE

Pravo trgovačkih društava

Odvjetničko društvo Urban & Šmit pruža klijentima pravne usluge i savjete te zastupanje u oblasti prava trgovačkih društava. Naše pravne usluge temelje se na višegodišnjem iskustvu te integriranom pristupu poznavanja domaćeg i međunarodnog prava, stečenog u radu na najkompliciranijim transakcijama domaćih i inozemnih poduzetnika, kako u lokalnom tako i u međunarodnom okruženju.

 

Korporativni pravni poslovi i sastav ugovora

Pravni tim Župić & partneri savjetuje i zastupa klijente u nizu korporativnih pravnih poslova i pomaže u sastavljanju ugovora trgovačkog prava. Naše pravne usluge uključuju pomoć u vođenju pregovaranja prilikom osmišljavanja transakcija ugovora o franchisingu, ugovora o distribuciji, licenci, IT ugovora, te njihovu pravnu recenziju obzirom na propise iz područja prava trgovine i trgovačkih društava.

Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Urban & Šmit pružaju pravnu pomoć Klijentima vezano za osnivanje svih vrst trgovačkih društava, predstavništva, te povezanih društava (holding) pravnih domaćih i inozemnih osoba te uređivanja pravnih pitanja vezanih uz rad i radne odnose u istima.
Osnovanim društvima nastavljamo pružati pravnu pomoć i savjete u njihovom svakodnevnom poslovanju i rješavanju pravnih pitanja i problematike pred tijelima državne uprave i ostalim tijelima javne vlasti.

Naši odvjetnici sudjelovali su u mnogobrojnim transakcijama iz domene prava trgovačkih društava te posjeduju bogata znanja i iskustva u primjeni Zakona o trgovačkim društvima. Našim klijentima pružamo kvalitetne pravne savjete i podršku i strategiji i osmišljavanju svih vrsta korporativnih transakcija.

Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Urban & Šmit imaju veliko iskustvo u parničnim postupcima pred sudovima i arbitražama te u postupcima pred upravnim tijelima. Trgovački sporovi obuhvaćaju kompleksnu materiju sporova i postupaka u svezi zaštite prava intelektualnog vlasništva. Naši odvjetnici pružaju pravnu podršku klijentima u svim pitanjima povrede prava intelektualnog vlasništva, uključujući postupke temeljem Zakona o prekršajima i Kaznenog zakona. Naši odvjetnici pripremaju upozorenja o povredi prava intelektualnog vlasništva, te vodi pregovore s fizičkim i pravnim osobama koje su ista povrijedila u cilju iznalaženja efikasnog i brzog rješavanja spora prije pokretanja sudskog postupka.


U sporovima vezanim za zaštitu tržišnog natjecanja,naši odvjetnici pokreću i vode postupke pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, te daje kompetentne savjete u svezi sa sudskim postupcima i pitanjima koja su od važnosti za postupke zaštite tržišnog natjecanja a odnose se na postupke pred regulatornim tijelima, Agencijom za elektroničke medije, HAKOM-om, HERA-om te Komisijom za vrijednosne papire.

 • Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine
 • Sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji
 • Sastavljanje ugovora o ulaganju u nekretnine
 • Ortački ugovori vezani uz nekretnine
 • Predinvesticijske aktivnosti – Due Diligence
 • Sastavljanje ugovora o zasnivanju stvarnih služnosti
 • Sastavljanje ugovora o zasnivanju različitih tereta na nekretninama
 • Zemljišnoknjižni postupci
 • Zastupanje u vlasničkim i drugim stvarnopravnim sporovima
 • Savjetovanje u vezi zapošljavanja i otkazivanja ugovora o radu
 • Savjetovanje u vezi sastavljanja i otkazivanja menadžerkih ugovora
 • Zastupanje u radnim sporovima
 • Savjetovanje i izrada pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca
 • Priprema programa zbrinjavanja viška radnika
 • Zastupanje u upravnim postupcima
 • Zastupanje u upravnim sporovima
 • Zastupanje u poreznim i carinskim postupcima
 • Zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora
 • Zastupanje u postupcima izvlaštenja
 • Zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine

ODVJETNIČKI TIM

Marko Marković, dipl. iur.
direktor

Ivan Ivković, vježbenik
glavni asisent

Ivano Marčik, dipl. iur.
glavni savjetnik

Map Data
Map data ©2018 Google
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google
Map
Satellite
50 m 

Odvjetničko društvo Urban & Šmit


Sisačka ulica 29, 31000 Osijek

tel: +385 31 252 654

fax: +385 31 252 655

email: odvjetnici@urbansmit.hr

web: www.urbansmit.hr


Radno vrijeme:

pon-pet: 08.00 - 15.00

sub: 08.00 - 12.00